Wiodące światowe targi wody, ogrzewania i klimatyzacji ISH digital 2021 odbędą się w dniach 22-26 marca 2021 r. i będą w pełni cyfrowe. Program pokaże wiele interesujących i istotnych kwestii, w tym „Jakość środowiska wewnętrznego”. Ten temat obejmuje komfort cieplny i higienę powietrza w pomieszczeniach.

Czy to biura, budynki administracyjne i miejsca wydarzeń, restauracje, kina, teatry, domy towarowe, sklepy, supermarkety, obiekty rekreacyjne czy obiekty przemysłowe: wszędzie tam, gdzie ludzie spędzają więcej czasu, praca instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zapewnia ciągłą przyjemność utrzymywane są temperatury wewnętrzne i poziom wilgotności dostosowany do aktualnych wymagań, a jakość powietrza jest zdrowa i świeża. Przepisy techniczne, normy i wytyczne mówią o „komforcie cieplnym” i IEQ (jakość środowiska wewnętrznego), która obejmuje kilka parametrów.

Komfort cieplny w pomieszczeniach - innymi słowy subiektywne zadowolenie ludzi z warunków panujących w danej przestrzeni - jest w dużej mierze zależny od temperatury w pomieszczeniu, poziomu wilgotności oraz ruchu powietrza. Poniższe wartości są uważane za odpowiednie dla dobrego IAQ i są liczbami zwykle stosowanymi przy planowaniu większości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach i wewnętrznych obszarach wspólnych:

Temperatura pokojowa: od około 20 ° C zimą do 26 ° C latem
Poziom wilgotności: od około 40% zimą do 60% latem
Ruch powietrza: mniej niż około 0,2 m / sw miejscach, w których gromadzą się ludzie, aby wykluczyć ewentualne niebezpieczeństwo przeciągów.

W zależności od rodzaju czynności wykonywanych przez pasażerów (duża aktywność fizyczna, wysoki poziom koncentracji) oraz tego, jak lekko lub ciepło ubrani są pasażerowie, rzeczywiste „wartości docelowe” poziomów komfortu w danym czasie mogą się nieznacznie różnić od podanych wartości.

Ponadto pojawia się kwestia zapewnienia pożądanego poziomu jakości powietrza. Powietrze w pomieszczeniach jest stale zanieczyszczane przez nieprzyjemne zapachy i zanieczyszczenia wydobywające się z sufitów, ścian i podłóg, a także z mebli i wyposażenia, nie wspominając o zanieczyszczeniach uwalnianych podczas pracy urządzeń i wydychanym przez ludzi CO2. Za wskaźnik i poziom bazowy wiarygodnie zdrowej i akceptowalnej jakości powietrza, określone w wielu normach i wytycznych, przyjmuje się ogólnie zawartość CO2 na poziomie 1000 ppm w powietrzu w pomieszczeniu - jak na przykład w normie DIN EN 16798 „Wpływ do środowiska wewnętrznego parametry do projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, uwzględniające jakość powietrza w pomieszczeniach, środowisko termiczne, oświetlenie i akustykę”, a także w niemieckich przepisach dotyczących miejsc pracy ASR 3.6 „Wentylacja”. W przypadku, gdy stężenie CO2 osiąga poziom powyżej 2000 ppm, przepisy ASR 3.6 przewidują, że w przypadku takich, do tego czasu nadmiernie zanieczyszczonych pomieszczeń, należy podjąć dalsze środki w celu modernizacji systemu wentylacji.

Podobnie jak w normie DIN EN 16798, najnowsze przepisy techniczne przyjmują tę orientacyjną wartość dla poziomów CO2 na poziomie 1000 ppm. Aby zapewnić dobrą jakość powietrza w pomieszczeniach, zalecają, aby przy planowaniu systemów wentylacji i klimatyzacji zapewnić przepływ powietrza od około 30 do 50 m³ / h na osobę, co odpowiada jednej do dwóch wymian powietrza w pomieszczeniu, w zależności od o przeznaczeniu pomieszczenia. Ten przepływ powietrza jest następnie dobrze filtrowany w centrali wentylacyjnej (w celu usunięcia kurzu i, w razie potrzeby, szkodliwych gazów), doprowadzany do wymaganej temperatury (ogrzewany lub chłodzony), nawilżany lub osuszany i zawracany do pomieszczenia przez system wentylacyjny. Ponieważ równoważna ilość powietrza wywiewanego jest usuwana z pomieszczenia, ciągła wymiana powietrza zapewnia dobrą jakość powietrza, która jest zarówno higieniczna, jak i przyjemna dla mieszkańców.

Odpowiednią jakość powietrza można również osiągnąć, przynajmniej sporadycznie, otwierając okna. Istnieją jednak znaczne ograniczenia tego podejścia i możliwy negatywny wpływ na komfort i jakość powietrza. Latem pomieszczenia przegrzewają się na skutek napływu ciepłego powietrza, zimą powietrze z zewnątrz je ochładza. Jednocześnie powietrze w pomieszczeniu staje się ekstremalnie suche, co wpływa na błony śluzowe organizmu i zwiększa ryzyko infekcji bakteriami i wirusami. Są też inne czynniki, takie jak wnikanie kurzu i hałasu ulicznego, a także potencjalnie niewystarczający przepływ powietrza z zewnątrz przez pomieszczenie. Żaden z tych problemów nie pojawia się w przypadku systemu wentylacyjnego, który doprowadza stale przefiltrowane, ogrzane lub schłodzone powietrze do zajmowanych pomieszczeń i jednocześnie usuwa zanieczyszczone powietrze. Wynika z tego, że przez cały rok dobrą jakość powietrza w pomieszczeniach można osiągnąć tylko dzięki zastosowaniu wentylacji mechanicznej.

Oprócz kwestii związanych z temperaturą, trwała zadowalająca jakość powietrza w pomieszczeniach wymaga również przestrzegania norm VDI 6022.

 

ISH digital 2021: ish.messefrankfur.com