Firmę KLIMOR reprezentował Wiesław Łukaszewicz, Kierownik ds. Produktu, który podczas swoich prelekcji omawiał kwestie związane z podwyższonymi wymaganiami czystości w salach operacyjnych, a także zaprezentował produkty marki KLIMOR w świetle projektu nowych wytycznych w zakresie projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

- Uczestnictwo naszej firmy w konferencjach specjalistycznych wynika z  misji dzielenia się ze środowiskiem branżowym naszą wiedzą ekspercką i wieloletnim doświadczeniem. A kreowanie  najlepszych praktyk stanowi zarówno nasz przywilej jak i obowiązek względem otoczenia biznesowego i okołobiznesowego organizacji - podkreśla Ewa Pilarska Dyrektor ds. Marketingu i PR.

W czasie konferencji słuchacze poznali nie tylko zalety promowanych rozwiązań, ale także mieli okazję do wypowiedzi w panelu dyskusyjnym, podczas którego wyrażali konieczność podążania za torem nowych wytycznych i rozporządzeń w zakresie projektowania, co rokuje modernizacjami obiektów szpitalnych z zachowaniem najwyższych standardów wykonania.

Cykl wiosennych konferencji odbył się w Katowicach, Lublinie, Warszawie, Białymstoku oraz w Gdańsku. Pomysłodawcą i organizatorem  była firma DND PROJECT.