KLIMOR SA jest wiodącym producentem i dostawcą standardowych oraz wysoce specjalistycznych systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Za marką stoi przede wszystkim bogaty typoszereg central klimatyzacyjno-wentylacyjnych w wykonaniu standardowym, higienicznym oraz basenowym.

Najciekawsze obiekty, które zostały wyposażone w urządzenia KLIMOR w pierwszym kwartale 2015 roku to:

Moniecka Spółdzielnia Mleczarska w Mońkach, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, salon samochodowy BMW w Warszawie, Stadion Miejski w Bielsku-Białej, biurowiec KBO w Rybniku, Kardio-Med Silesia Sp. z o.o. w Zabrzu, Centrum Medyczne Profamilia w Łodzi, Radomskie Hale Mięsa, Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, Zakład Wodociągu Centralnego MPWiK przy ulicy Koszykowej w Warszawie, Zakład Delphi w Błoniu, Hala produkcyjna Danfoss w Chwaszczynie, Gdyńska Szkoła Filmowa.  

Na obiekty dostarczono głównie centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne standardowe, podwieszane, a także higieniczne oraz stropy laminarne i nawiewniki marki KLIMOR.

Projekt systemu HVAC Centrum Medycznego „Profamilia” w Łodzi obejmował 38 central w wykonaniu higienicznym, w wersjach podwieszanych i standardowych, o łącznym wydatku powietrza na nawiewie 127 950 m3/h oraz na wywiewie 100 680 m3/h. W urządzeniach zastosowano moduły odzysku ciepła na: wysokosprawnych wymiennikach glikolowych, wymiennikach krzyżowo-przeciwprądowych oraz wymiennikach krzyżowych. Takie wyposażenie wpływa nie tylko na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, ale głównie gwarantuje ciągłą, wysoką sterylność dostarczanego do pomieszczeń szpitala powietrza. Kompleksowo KLIMOR również wyposażył szpital w stropy laminarne NSL, które zapewniają liniowy nawiew powietrza w obrębie stołu operacyjnego oraz nawiewniki w filtrami absolutnymi  HFD. Centrum Medyczne „Profamilia” jest przykładem kompleksowego wyposażenia pomieszczeń obiektu w produkty marki KLIMOR, co stanowi porękę dla ciągłej i bezawaryjnej pracy danego systemu.

Na uwagę zasługuję również nowobudowany Stadion Miejski w Bielsku-Białej, na który KLIMOR dostarczył łącznie 15 central, wśród których znalazły się centrale standardowe MCKS oraz centrale podwieszane MCKT. Większość central MCKS została wyposażona w układy pompy ciepła.

Pierwszy kwartał  2015 roku to dla firmy kolejne dostawy na Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, a także na Moniecką Spółdzielnię Mleczarską w Mońkach. Wybór urządzeń KLIMOR przy kolejnych etapach realizacji budowy, czy też modernizacji obiektów to potwierdzenie wiarygodności firmy KLIMOR zarówno w zakresie jakości produktów jak i dalszej posprzedażowej współpracy.

***

KLIMOR SA jest wiodącym producentem i dostawcą standardowych oraz wysoce specjalistycznych systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Począwszy od 2010 roku, KLIMOR rozwija swoją działalność produkcyjną i handlową pod parasolem Grupy KLIMA-THERM. Blisko 50 lat tradycji wspartej fachową wiedzą i bogatym doświadczeniem zdobywanym w Polsce i wielu europejskich krajach, pozwala firmie na stałe poszerzanie oferty o najnowsze rozwiązania, odzwierciedlające aktualne trendy w branży, przy zachowaniu rygorystycznych norm jakościowych.