- Po 65 latach aktywnego życia zawodowego, podjąłem inicjatywę zasadniczych zmian. Jako globalny lider technologiczny, firma ebm-papst cieszy się niesłabnącą wysoką pozycją i jest gotowa do wyzwań, które niesie przyszłość. Cieszę się, że mój syn Ralf weźmie udział w dalszym rozwoju firmy jako doradca - powiedział Gerhard Sturm.

W 1963 roku Sturm wraz ze swoim przyjacielem i mentorem Heinzem Ziehlem założyli działającą do dzisiaj Grupę ebm-papst, aktualnie odnotowującą 1,9 mld euro przychodów i zatrudniającą 14 400 pracowników. Zarządzał firmą aż do 2007 roku, kiedy to zrezygnował z biznesowej działalności operacyjnej.

- Gerhard Sturm jest pionierem w dziedzinie technologii wentylatorów, a także wybitnym przedsiębiorcą. W ciągu pięciu dekad pan Sturm rozwinął firmę z małego przedsiębiorstwa z 35 pracownikami do światowego lidera rynku i technologii. W imieniu Rady Nadzorczej, kadry kierowniczej, rady zakładowej i wszystkich naszych pracowników pragniemy podziękować panu Sturmowi za jego pracę. Będziemy kontunuować jego dzieło zgodnie z jego wartościami: skuteczność, entuzjazm i ludzie - powiedział Thomas Fischer, prezes Rady Nadzorczej ebm-papst.

Ralf Sturm (47 lat), który od 2009 roku jest szefem Działu Zasobów Ludzkich w Grupie ebm-papst, dołączy do partnerów: Silke Ziehl i Jana Philippiaka w siedmioosobowej radzie nadzorczej. Jako członek honorowy rady, pan Sturm będzie utrzymywał kontakty z  centralą w Mulfingen (Badenia-Wirtembergia).