Skarga o naruszenie prawa wniesiona przez Komisję Europejską została tylko częściowo przyznana przez sędziów Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w Luksemburgu 4 października br. Na Niemcy nie nałożono żadnej grzywny, a jedynie obciążono kosztami wynikające ze sprway w Trybunale oraz połowę kosztów poniesionych przez Komisję Europejską.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł częściowo przeciwko Republice Federalnej Niemiec po stwierdzeniu, że kraj ten nie "wypełnił swoich obowiązków" zgodnie z dyrektywą MAC, która zakazuje stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych o globalnym potencjale ocieplenia (GWP) ponad 150 razy większym niż CO2 w nowych typach samochodów i samochodów dostawczych wprowadzonych od 2011 r., a także we wszystkich nowych samochodach osobowych i dostawczych produkowanych od 2017 r. ETS stwierdził, że niemiecki Federalny Urząd Transportu Samochodowego (KBA), nie podjął w porę działań przeciwko Daimlerowi, który sprzedał 133 713 pojazdów w okresie od 1 stycznia do 26 czerwca 2013 r. z czynnikiem R134a w instalacjach. Dopiero w marcu 2017 r. Sąd orzekł, że kraj nie zapłaci grzywny.

Daimler otrzymał nakaz wycofania samochodów wypełnionych R134a w 2017 r. przez niemiecki urząd ds. Transportu (KBA), jednak wycofanie to jeszcze nie nastąpiło.

Dyrektywa MAC przewidując, że systemy klimatyzacji w pojazdach silnikowych, które uzyskały homologację po dniu 1 stycznia 2011 r., nie mogą być napełnione f-gazami o GWP wyższym niż 150, skutecznie zakazała stosowania R134a, pozostawiając na rynku "lekko łatwopalny" HFO R1234yf jako jedyny czynnik chłodniczy do stosowania w instalacjach klimatyzacnych samochodów.

Po przeprowadzeniu własnych badań palności, niemiecki producent samochodów Daimler AG odmówił użycia nowego czynnika chłodniczego ze względów bezpieczeństwa.

W grudniu 2015 r. Komisja Europejska ogłosiła, że ​​przekazuje sprawę Niemiec do Trybunału Sprawiedliwości UE za nieprzestrzeganie dyrektywy MAC. KE zarzuciła, że Niemcy naruszyły prawo UE, umożliwiając Daimlerowi wprowadzenie na rynek UE pojazdów niezgodnych z dyrektywą MAC i nie podejmując działań naprawczych.