Building Performance Institute Europe (BPIE) opracował ambitny plan dla Polski, Rumunii i Bułgarii, który ma wesprzeć działania tych Państw w postępie budownictwa energooszczędnego i wdrażaniu standard budynków o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię (nZEB) oraz znacznego zmniejszenia krajowego poziomu zużycia energii i związanych z nią emisji dwutlenku węgla. Badania BPIE zawarte w opracowaniu „Implementing nearly zero-energy buildings (nZEB) in Poland - towards a definition and roadmap” zawierają dogłębną analizę techniczną i ekonomiczną, opartą na konkretnych danych krajowych odnoszących się do budownictwa, warunków ekonomicznych oraz obowiązującego prawodawstwa.

Analiza BPIE jest swego rodzaju drogowskazem dla Polski we wdrażaniu planów budownictwa energooszczędnego, podpowiada przyjęcie odpowiednich strategii, w tym zmian obecnych przepisów budowlanych, wprowadzenie nowego prawodawstwa oraz systemu mechanizmów wsparcia finansowego i instytucjonalnego, aby do dnia 31 grudnia 2020 roku wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.

Opracowanie Building Performance Institute Europe dostępne jest na stronie: http://www.bpie.eu/low_energy_buildings_east_eu.html

Building Performance Institute Europe (BPIE) to organizacja typu non-profit z siedzibą w Brukseli, której nadrzędnym celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków w Europie. BPIE promuje budownictwo nisko-energetyczne oraz upowszechnia wiedzę w tym zakresie poprzez raporty, opinie oraz materiały informacyjne. www.bipe.eu

Źródło: www.bpie.eu