Dlatego spółka Ekosystem, która odpowiada za utrzymanie czystości we Wrocławiu, od maja do października 2019 wyśle na wrocławskie ulice polewaczki, których działanie ma poprawić jakość powietrza podczas upałów.

- Badania przeprowadzane w Krakowie wykazały, że pył z dróg wpływa na zanieczyszczenie powietrza - mówi Dorota Witkowska, rzecznik prasowy spółki Ekosystem. - Od 1 kwietnia, kiedy planujemy rozpoczęcie częstszego polewania, będziemy analizować na podstawie wyników w stacjach pomiarowych, jak akcja ta wpływa na zmniejszenie smogu.

Pomysł z polewaczkami został przyjęty na kolegium prezydenckim - cotygodniowym spotkaniu prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, wiceprezydentów miasta i szefów departamentów w ratuszu.

Dotąd 13 km dróg wokół Rynku polewano wodą raz w tygodniu, kolejne 177 km dróg - raz w miesiącu. W sezone 2019 drogi wokół wrocławskiego rynku w dalszym ciągu będą polewane raz w tygodniu - dotyczyć to będzie takża wspomnianych 177 km. Dodatkowo polewaniem objętych zostanie 176 km dróg, które do tej pory nie były zmywane

Najwyższa Izba Kontroli za szczycie klimatycznym COP24 przedstawiła najnowszy raport dot. smogu w Polsce, z którego jednoznacznie wynika, że spośród wszystkich 28 państw Unii Europejskiej, to Polska ma najgorszą jakość powietrza

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z powodu zanieczyszczeń powietrza na świecie umiera 7 mln ludzi, co stanowi 12,5% wszystkich zgonów. Co do Europy, to rocznie z powodu smogu umiera 400 tys. osób, w Polsce 46 tys. Potwierdza to raport Narodowego Funduszu zdrowia z 2018, podając, że w styczniu 2017 r. zmarło o 23,5% więcej Polaków niż w styczniu 2016 r. "Przyczyną wzrostu liczby zgonów było skokowe pogorszenie jakości powietrza" - podaje NFZ.

 

Jakość powietrza w Europie - raport 2018 EEA - źródło https://www.eea.europa.eu/themes/air/improving-europe-s-air-quality

Europejska Agencja Środowiska (EEA) ujawnia, że to sektor transportu jest głównym powodem przekroczenia dopuszczalnych wartości PM10 i NO2 określonych w dyrektywie w sprawie jakości powietrza. Drugim i trzecim najczęściej zgłaszanym źródłem są spalanie przemysłowe i domowe. W Polce, jak podaje portal Oko.press aż 52% smogu bierze się z tak zwanej niskiej emisji, czyli spalania w domowych kotłach i piecach o złych parametrach emisji.

Mapa świata zanieczyszceń powietrza http://maps.who.int/airpollution/