Poprawki z Kigali (Kigali Amendment) - piąta poprawka do Protokołu montrealskiego - weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Warunkiem była ratyfikacja przez przynajmniej 20 państw lub regionalnych organizacji integracji gospodarczej będących stronami Protokołu montrealskiego. Warunek ten został spełniony już w 2017. Polska ratyfikowała poprawkę 7 stycznia 2019 r. jako 65. strona.

W listopadzie 2018 Senat RP nie wprowadził poprawek do ustawy. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę 29 listopada 2018 r.: https://www.hvacr.pl/prezydent-rp-podpisal-poprawke-z-kigali-5260 

Poprawki z Kigali do Protokołu montrealskiego (wszedł w życie w 1989 roku), przyjęte w październiku 2016 r., wprowadzają harmonogram wycofywania z użycia i produkcji najczęściej stosowanych fluorowanych gazów cieplarnianych - wodorofluorowęglowodorów (HFC), które po wycofaniu z obrotu substancji takich jak wodorochlorofluorowęglowodory (HCFC), stanowią główne źródło emisji i wypływają na ocieplenie klimatu. HFC są powszechnie stosowane w środkach chłodniczych, spieniających czy rozpuszczalnikach.

Poprawka z Kigali wprowadza różne harmonogramy wycofywania HFC dla państw rozwijających się i dla państw rozwiniętych. Państwa rozwinięte (w tym UE i USA) mają jako pierwsze, bo już od stycznia 2019, zacząć wycofywać gazy HFC z obiegu. Większość państw rozwijających się ma zacząć redukować produkcję i zużycie tych gazów od roku 2024, a pozostałe – dopiero w 2032. Natomiast wszystkie państwa Półwyspu Arabskiego, gdzie występuje bardzo wysoka temperatura otoczenia, będą mogły stosować nadal bez ograniczeń HFC w niektórych rodzajach klimatyzatorów.

Związanie się przez Rzeczpospolitą Polską Poprawkami z Kigali nie spowoduje konieczności zmiany przepisów prawa polskiego. Zobowiązania wynikające z zawartych w nich postanowień w odniesieniu do krajów rozwiniętych nie wykraczają poza obowiązki wynikające z już obowiązującego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (Dz. Urz. UE L 150 z 20.05.2014, str. 195, z późn. zm.). Zmiany wynikające z Poprawek z Kigali zostały już ujęte także w prawie polskim, w szczególności w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1951, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

Poprawkę Kigali do 7 stycznia 2019 r. zatwierdziło 60 stron:

Australia - 27.10.2017
Austria - 27.09.2018
Barbados - 19.04.2018
Belgia - 04.06.2018
Benin - 19.03.2018
Bułgaria - 01.05.2018
Burkina Faso - 26.07.2018
Chile - 19.09.2017
Chorwacja - 06.12.2018
Czechy - 27.09.2018
Dania - 06.12.2018
Ekwador - 22.01.2018
Estonia 27.09.2018
Finlandia - 14.11.2017
Francja - 29.03.2018
Gabon - 28.02.2018
Grecja - 05.10.2018
Grenada - 29.05.2018
Gwinea Bissau - 22.10.2018
Holandia - 08.02.2018
Irlandia - 12.03.2018
Japonia - 19.12.2018
Kanada - 3.11.2017
Kiribati - 26.10.2018
Komory - 16.11.2017
Korea Północna - 21.09.2017
Kostaryka - 23.05.2018
Laos - 16.11.2017
Litwa - 24.07.2018
Luksemburg - 16.11.2017
Łotwa - 17.08.2018
Malawi - 21.11.2017
Malediwy - 13.11.2017
Mali - 31.03.2017
Meksyk - 25.09.2018
Mikronezja - 12.05.2017
Niemcy - 14.11.2017
Niger - 29.08.2018
Nigeria - 20.12.2018
Niue - 24.04.2018
Norwegia - 6.09.2017
Palau - 29.08.2017
Panama - 28.09.2018
Paragwaj - 01.11.2018
Polska - 07.01.2019
Portugalia - 17.07.2018
Rwanda - 23.05.2017
Samoa - 23.03.2018
Senegal - 31.08.2018
Słowacja - 16.11.2017
Słowenia - 07.12.2018
Sri Lanka - 28.09.2018
Szwecja - 17.11.2017
Togo - 08.03.2018
Tonga - 17.09.2018
Trynidad i Tobago - 17.11.2017
Tuvalu - 21.09.2017
Uganda - 21.01.2018
Unia Europejska - 27.09.2018
Urugwaj - 12.09.2018
Vanuatu - 20.04.2018
Węgry - 14.09.2018
Wielka Brytania - 14.11.2017
Wybrzeże Kości Słoniowej - 29.11.2017
Wyspy Marshalla - 15.05.2017