Tegoroczna odsłona targów POLAGRA-TECH 2013, która odbędzie się w dniach 23-26 września (poniedziałek - czwartek) w Poznaniu, poświęcona będzie zwłaszcza technologiom związanym z branżą mięsną (Salon Technologii Mięsnych). W Salonie Technologii Spożywczych, oprócz ekspozycji maszyn i urządzeń dla różnych branż spożywczych, przedstawione zostaną rozwiązania związane z higieną i pest control oraz chłodnictwo.

Spodziewać się należy wielu nowości, możliwości spotkań z przyszłymi i obecnymi kontrahentami, ale uwagę naszej branży powinien zwrócić szczególnie PUNKT KONSULTACYJNY, w którym będzie można spotkać się ze specjalistą z dziedziny chłodnictwa i klimatyzacji. Punkt został przygotowany specjalnie z okazji targów przez EURO-MEDIA - wydawcę miesięcznika Chłodnictwo&Klimatyzacja oraz Międzynarodowe Tragi Poznańskie (MTP) – organizatora POLAGRY-TECH. Punkt Konsultacyjny ulokowany będzie w pawilonie 4 (st. 1) na terenie MTP w Poznaniu.
Na stoisku tym będzie można zasięgnąć informacji w zakresie legislacji prawnych dotyczących czynników chłodniczych oraz gospodarki odpadami, a także zasięgnąć rady ekspertów nt. możliwości rozwiązań technicznych w zakresie instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Na konsutacje podczas POLAGRA-TECH 2103 zapraszają:

23 września - Michał Dobrzyński - Prezes Zarządu Fundacji Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON: Rewolucje w czynnikach chłodniczych: Najświeższe informacje o legislacji z Brukseli i Warszawy

23-24 września - Bartosz Nowacki  -  Ekspert z ramienia Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji oraz Rzeczoznawca z ramienia Krajowej Izby Rzeczoznawców Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła: Rozwiązania z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji, ogrzewnictwa i pomp ciepła.

24 - 25 września - Krzysztof Pietrzak, Piotr Grędziński - Meritum Competence: Gospodarka odpadami - istotne zmiany wprowadzone nową ustawą o odpadach dla branży chłodniczej i klimatyzacyjnej. Kompleksowe konsultacje dla branży chłodniczej i klimatyzacyjnej z zakresu przepisów ochrony środowiska - omówienie najważniejszych problemów.

25 – 26 września - dr inż. Bolesław Gaziński - Przewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP, Rzeczoznawca: Rozwiązania z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji, ogrzewnictwa i pomp ciepła.

W czasie POLAGRA-TECH 2013 odbędą się Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD oraz Targi Opakowań dla Przemysłu Spożywczego PAKFOOD dając pełen obraz najnowszej i najbardziej kompleksowej oferty dla przemysłu spożywczego.

PUNKT KONSULTACYJNY  - pawilon 4, stoisko 1 - Zapraszamy w imieniu Organizatorów!