24 stycznia 2019 r. w Warszawie doszło do wydania precedensowego wyroku: sąd uznał prawo każdego mieszkańca Polski do oddychania czystym powietrzem, obarczając odpowiedzialnością za jego zły stan Skarb Państwa, a w szczególności Ministerstwo Środowiska i Ministerstwo Energii.

W pozwie skierowanym przeciwko Skarbowi Państwa aktorka Grażyna Wolszczak - ambasadorka kampanii "Pozywam za Smog" - twierdzi, że zły stan powietrza dotyka ją na co dzień, ogranicza jej prawa, swobody, prawa człowieka, prawa obywatelskie i dobra osobiste. W listopadzie 2018 roku pozwała Skarb Państwa za niewystarczającą walkę ze smogiem, domagając się zadośćuczynienia w postaci odszkodowania, które przekaże na cel charytatywny. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia przyznał rację Grażynie Wolszczak i zasądził od Skarbu Państwa, ministra środowiska i ministra energii 5 tys. zł, które mają przekazać na fundację onkologiczną Unicorn z Krakowa.

Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, ale można przypuszczać, że wywoła lawinę pozwów mieszkańców kraju zmuszanych do życia w zanieczyszczonym środowisku.