Tydzień Czynników Chłodniczych 2019 (Refrigerant Week 2019), organizowany przez Danfoss, ma przygotować instalatorów na zmianę czynników chłodniczych oraz przedstawienie aktualnych rozwiązań.

Refrigerant Week przygotuje instalatorów, a także dystrybutorów, hurtownie, operatorów oraz inżynierów OEM, na postępujący rozwój w zakresie nowych czynników chłodniczych poprzez pełny program webinariów, podcastów oraz szkolenia lokalne.

Tematyka webinariów - oferowanych w kilku językach - obejmie chłodnictwo przemysłowe, komercyjne, spożywcze oraz klimatyzację. 

„Przejście na inny czynnik chłodniczy stanowi problem, z którym borykają się instalatorzy na całym świecie, co odzwierciedla globalny charakter naszego Tygodnia Czynników Chłodniczych. Pragniemy wspomóc profesjonalistów na całym świecie, aby byli na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami i trendami, lecz najważniejsze jest, aby uczestniczyli w dyskusji oraz podzielili się swoją opinią” – mówi Torben Funder-Kristensen, dyrektor Public and Industry Affairs, Danfoss Cooling.

„Wchodzimy w nowy etap ochrony środowiska uwzgledniający zawrotne tempo emisji CO2, więc debata na temat chłodnictwa w skali ponadnarodowej, w tym zmian w Protokole montrealskim, nigdy nie miała większej wagi” – dodaje.

Webinaria Danfoss oferują wielu instalatorom z całego świata możliwość uczestnictwa w dyskusji na tematy:

- Postępowanie z łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi
- Nowe rozwiązania w zakresie technologii CO₂
- Przejście z czynnika R404A i R22
- Globalne trendy w zakresie czynników chłodniczych, które wpływają na Twoją działalność
- Narzędzia cyfrowe wspomagające przejście na inny czynnik chłodniczy.

Webinaria w języku polskim odbędą się 17 i 19 września.


17 września 2019 godz. 10:00

Temat: Bądź gotowy na zmiany w czynnikach chłodniczych 

Podczas webinarium będą poruszone trzy główne zagadnienia:

- trendy w zakresie czynników chłodniczych i regulacje prawne,
- narzędzia wspomagające przejście na nowe czynniki chłodnicze,
- czynniki chłodnicze A2L i A3 - wybrane procedury bezpieczeństwa i sposoby postępowania.

>>REJESTRACJA<<

 

19 września 2019 godz. 10:00

Temat: Czynnik chłodniczy CO2 – wiodące technologie i trendy

Korzyści i wyzwania, jakie napotkasz podczas pracy z systemami CO2. Webinarum odpowie na pytania:

- jakie systemy CO2 są dostępne dla scentralizowanych aplikacji chłodniczych,
- jak zoptymalizować najnowsze technologie CO2 i efektywność energetyczną,
- jak poprawić niezawodność systemu.

>>REJESTRACJA<<