Światowy Dzień Środowiska (ang. World Environment Day - WED) - ustanowiony w 1972 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ  i obchodzony corocznie 5 czerwca w ponad 100 krajach - ma zwrócić uwagę i pogłębić świadomość opinii publicznej na temat potrzeby ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego. Hasłem tegorocznych obchodów Światowego Dnia Środowiska jest „Think.Eat.Save” - apel o rozsądne gospodarowanie zasobami żywności na świecie. Według danych Organizacji do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (ang. Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO), co roku około 1,3 miliarda żywności marnuje się. Codziennie 1 na 7 osób na  świecie kładzie się spać głodna, a rocznie umiera z głodu ponad 20000 dzieci poniżej 5go roku życia… Aktualnie na Ziemi jest ponad 7 miliardów ludzi, a liczba ta ma wzrosnąć do 9 miliardów w roku 2050… Światowa produkcja żywności zajmuje 25% wszystkich zamieszkałych gruntów i jest odpowiedzialna za 70% zużycia wody, 80% wylesiania oraz 30% emisji gazów cieplarnianych. Jest też największym powodem utraty różnorodności biologicznej i zmiany użytkowania gruntów.

Marnowanie żywności to ogromne obciążenie dla zasobów naturalnych oraz przyczynia się do negatywnych skutków dla środowiska. Jeśli żywność jest marnowana, oznacza to, że wszystkie zasoby i nakłady stosowane w procesie jej produkcji są również utracone. Dlatego za UNEP zwracamy uwagę na z pozoru proste i codzienne działania, które każdy z nas może zrobić dla środowiska:
• Zainteresuj się, skąd pochodzi żywność, którą kupujesz i jaki wpływ ma jej produkcja na środowisko.
• Kupuj produkty wytwarzane lokalnie. Importowanie żywności z innych kontynentów wiąże się ze zwiększoną emisją dwutlenku węgla, a więc z większym zanieczyszczeniem środowiska.
• Planuj rozważnie zakupy żywności. W krajach o wysokim poziomie życia jedzenie jest marnotrawione głównie przez konsumentów, dokonujących zakupów żywności w ilościach przekraczających ich potrzeby.
• Kupuj rozważnie i zgodnie z potrzebami. Marnotrawstwo jedzenia to także marnotrawstwo wszystkich zasobów i środków zużytych do produkcji danego artykułu spożywczego. Dla przykładu, wyprodukowanie 1 litra mleka wymaga zużycia 1000 litrów wody.
• Znajdź lub opracuj specjalne przepisy, pozwalające wykorzystywać resztki, zamiast wyrzucać je do śmieci.

Think before you eat and help save our environment! http://www.thinkeatsave.org/