Nowo założona BELIMO InnoVision AG, spółka w 100% zależna od BELIMO Holding AG, rozpocznie działalność w czerwcu 2019 r.

BELIMO InnoVision AG ma siedzibę w Szwajcarii i jako „inkubator przedsiębiorczości” będzie inwestować w innowacyjne start-upy w sektorze HVAC i aktywnie wspierać je w początkowej fazie. W przyszłości firma podejmie także strategiczne partnerstwa z interesującymi partnerami międzynarodowymi.

BELIMO InnoVision AG nie tylko będzie w stanie zaoferować wsparcie finansowe dla firm rozpoczynających działalność w HVAC, ale także know-how, infrastrukturę techniczną i dostęp do dodatkowych kanałów sprzedaży. Grupa Belimo oczekuje, że jej udział w wybranych start-upach jeszcze bardziej wzmocni jej siłę innowacyjną.

Pierwszym krokiem w tym miesiącu będzie nabycie przez Belimo InnoVision większościowego udziału w spółce rozpoczynającej działalność Bereva GmbH. Bereva GmbH ma siedzibę w regionie Veneto w północno-wschodnich Włoszech - centrum producentów urządzeń chłodniczych, z których wielu jest obecnie nabywcami sprzętu Belimo. W regionie znajduje się również Uniwersytet w Padwie - ważne centrum kompetencyjne w zakresie zastosowań chłodniczych we Włoszech.