Japońska spółka macierzysta Daikin Industries, opublikowała wyniki, w których wykazała sprzedaż netto na poziomie 3,1 bln JPY (22,6 mld EUR), co oznacza wzrost o 24,7% w porównaniu z poprzednim rokiem. Zysk operacyjny wyniósł 316,35 mld JPY (2 306 mln EUR), wzrost o 32,6% rok do roku, a zysk netto wzrósł o 39,3% do poziomu 217 799 mln JPY (1 588 mln EUR).

Daikin Europe odnotował silny wzrost sprzedaży we wszystkich swoich jednostkach biznesowych, w tym klimatyzacji mieszkaniowej, chłodnictwa komercyjnego oraz oferty usług i rozwiązań. Odbicie w segmencie komercyjnym – po trudnym okresie spowodowanym przez Covid – było silniejsze niż oczekiwano. W segmencie chłodnictwa mówi się, że silny popyt ze strony sieci sklepów spożywczych miał pozytywny wpływ na wyniki spółki zależnej Daikin, AHT.

Najbardziej znaczący wzrost w Europie odnotowano jednak w branży grzewczej. „Na wielu z naszych najważniejszych rynków, w tym we Włoszech i Niemczech, władze wprowadziły ważne zachęty, aby zachęcić właścicieli domów do zastąpienia starszych technologii opartych na paliwach kopalnych” – wyjaśnił Takayuki Kamekawa, wiceprezes ds. sprzedaży Daikin Europe.