Instalatorzy instalacji grzewczych oraz wodno-kanalizacyjnych pozytywnie oceniają aktualną sytuację na rynku oraz popyt na ich usługi – aż 76% respondentów uważa, że sytuacja w branży jest bardzo dobra lub dobra, a pracy dla firm instalacyjnych jest dużo – wynika z raportu „Nastroje instalatorów 2021”, opublikowanego przez BCMM – badania marketingowe.

Instytut BCMM – badania marketingowe, specjalizujący się w badaniach rynku budowlanego, prowadzi od 2009 roku barometry nastrojów wśród przedstawicieli różnych grup zawodowych z branży budowlanej: architektów, projektantów wnętrz, wykonawców, czy dekarzy. W tym roku BCMM – badania marketingowe zapytało o ocenę koniunktury na rynku przedstawicieli firm specjalizujących się w instalacjach grzewczych oraz wodno-kanalizacyjnych.
Sytuacja na rynku jest bardzo dobra, aż 76% instalatorów instalacji grzewczych oraz wodno-kanalizacyjnych pozytywnie postrzega aktualną koniunkturę oraz popyt na usługi w ich branży.


Jak ocenia Pani / Pan obecną sytuację na rynku usług instalacyjnych?Najstarsi respondenci (z grupy wiekowej 50 lat i więcej) nieco gorzej oceniają sytuację na rynku instalacyjnym – 71% z nich postrzega ją jako bardzo dobrą lub dobrą – wśród młodszych instalatorów odsetek ten jest wyższy i wynosi odpowiednio: 80% (w grupie do 39 lat) oraz 82% (w grupie 40-49 lat).

Jak ocenia Pani / Pan obecną sytuację na rynku usług instalacyjnych?

>>SPRAWDŹ PEŁNĄ TREŚĆ RAPORTU