Testy technologii oczyszczania powietrza Mitsubishi Heavy Industries przeprowadzone w Japonii potwierdziły skuteczność jej filtrów powietrza w usuwaniu i dezaktywacji nowego koronawirusa SARS-CoV-2.

Technologia MHI obejmuje opatentowane oczyszczanie powietrza i procesor formuły enzym-mocznik, który wystawia komórki na promieniowanie UV-C LED w celu usunięcia i dezaktywacji wirusów przenoszonych w powietrzu. Testy przeprowadzone w lutym potwierdziły, że płynna formuła enzym-mocznik ma zdolność usuwania i dezaktywacji SARS-CoV-2, a firma zakończyła testy, które weryfikują skuteczność swojej technologii filtrowania powietrza.

Japońskie Centrum Jakości i Technologii Tekstylnych (Q-TEC) przeprowadziło test demonstracyjny, wstrzykując do filtrów powietrza MHI płyn wirusowy zawierający SARS-CoV-2. Testy wykazały, że po pozostawieniu na godzinę w filtrze oczyszczającym powietrze płyn wirusowy zawierający SARS-CoV-2 miał wskaźnik inaktywacji 99,998%.