Od 16 do 22 września trwa kampania społeczna European Mobility Week (EMW) czyli Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ETZT). Celem kampanii jest zachęcenie mieszkańców miast do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania: chodzenia pieszo, jazdy na rowerze, korzystania z komunikacji miejskiej czy car-poolingu (podwożenia). Tegoroczna edycja poświęcona jest promocji działań na rzecz czystego powietrza i przewodzi jej hasło "Clean air - It’s your move!".

Podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w ponad 2000 miast w 43 krajach następuje kulminacja promocji działań w kierunku bardziej zrównoważonej kultury w transporcie i komunikacji miejskiej. Promowane są inwestycje sprzyjające rowerzystom i pieszym, a także poprawiające funkcjonowanie transportu miejskiego.
Kampania ma na celu podniesienie świadomości na temat wpływu transportu na lokalną jakość powietrza i zachęca obywateli w całej Europie do poprawy ich zdrowia i samopoczucia poprzez zmianę ich przyzwyczajeń komunikacyjnych. Akcja ta zbiega się z Europejskim Rokiem Powietrza 2013.

Celem działań akcji jest przekonanie mieszkańców, że nawet małe zmiany codziennych nawyków mogą poprawić jakość naszego życia oraz miejsca, w którym mieszkamy. Oto przykłady:

  •     Do pracy zamiast samochodem  przyjedź rowerem, dzięki temu możesz odzyskać formę i dobre samopoczucie, a przy tym emitujesz mniej spalin.
  •     Po pracy, szkole zrób sobie krótki spacer na następny przystanek albo spróbuj pokonać część drogi do domu piechotą.
  •     Wybierz tramwaj albo autobus, który jeździ buspasem, a zaoszczędzisz cenny czas.

Zła jakość powietrza w dalszym ciągu ma istotny wpływ na zdrowie Europejczyków, prowadząc do powikłań w układzie oddechowym i sercowo-naczyniowym oraz płuc. oddychając zanieczyszczonym powietrzemi skracamy swoje życie o średnio 8 miesięcy. Zanieczyszczenie powietrza ma także wpływ na środowisko, a wynikiem tego jest utrata różnorodności biologicznej, powiększenie się dziury ozonowej i zmiany klimatu. Ruch miejski to rosnące źródło zanieczyszczenia powietrza, w szczególności jeśli chodzi o pyły i dwutlenek azotu.
Lokalne władze mają obowiązek opracowania strategii transportu miejskiego, który spełnia zapotrzebowanie komunikacyjne, ochrony środowiska, poprawy jakości powietrza i czyni miasta lepszym miejscem do życia.

Z hasłem „Clean air – It’s your move!” Europejski Mobility Week podkreśla, że wszyscy mają do odegrania jakąś rolę, i że nawet małe zmiany, takie jak dojazdy do pracy rowerem zamiast samochodem, decyzja o wyborze środka transportu publicznego lub nawet wybranie się na spacer, może znacznie poprawić jakość życia europejskich miejscowości i miast.

Punktem kulminacyjnym jest obchodzony co roku 22 września Europejski Dzień bez Samochodu (No Car Day), podczas którego tradycyjnie wyłączony z ruchu zostaje fragment infrastruktury drogowej danego miasta.

Więcej o akcji EMW 2013 na: www.mobilityweek.eu

Ministerstwo Środowiska w ramach tegorocznej kampanii organizuje szkolenia dla władz samorządowych pn. „Zielone miasta – w stronę przyszłości!” - www.miejskajazda.pl

Opracowanie: HVACR.pl