Danfoss przybliża temat czynników chłodniczych
Czynniki chłodnicze szybko ewoluują w branży chłodniczej. Globalne porozumienia i lokalne regulacje uległy ostatnio zmianie i wyzwaniem może być zachowanie zgodności i realizowanie postanowień. Jednakże nowe syntetyczne czynniki chłodnicze i modne naturalne alternatywy oferują ciekawe możliwości.

Zespół ekspertów Danfoss ds. czynników chłodniczych zebrał szereg informacji, które pomogą zrozumieć zmiany i ich wpływ oraz wyraźnie wskazać kierunek tych zmian.

Drugi coroczny międzynarodowy Refrigerant Week (Tydzień Czynników Chłodniczych) kontynuuje starania, aby pomóc specjalistom z branży chłodniczej i decydentom w przejściu na czynniki chłodnicze o niższym GWP. Refrigerant Week Danfoss odbędzie się w dniach 24-28 września 2018. W tym czasie zaplanowano aktywności takie jak:

- seminaria internetowe i filmy wideo

- darmowe narzędzia pomagające w przejściu na nowe czynniki

- Cool School - źródło informacji o czynnikach chłodniczych

- wydarzenia lokalne.

Więcej na temat #RefrigerantWeek2018 https://www.danfoss.com/en/about-danfoss/our-businesses/cooling/refrigerants-and-energy-efficiency/danfoss-refrigerant-transition-center/ 

Oferta produktów Danfoss dla czynników chłodniczych o niskim współczynniku ocieplenia globalnego (GWP)