Polska jest istotnym rynkiem z punktu widzenia Grupy Fläkt Woods i zaistniała sytuacja będzie wymagała jeszcze większego zaangażowania kierownictwa Grupy, aby działalności spółki oparta była o opracowany i obowiązujący wewnętrzny Kodeks Etyki w Biznesie.
W tym kontekście, rozpoczynamy rekrutację na stanowisko „Business Area Fire Application Manager”, aby kontynuować rozwój rynkowy zarówno na rynku polskim, jak również w Europie Wschodniej.

W związku z powyższym Fläkt Bovent Spółka z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie się wszelkich osób, które mają informacje o jakichkolwiek nieprawidłowościach w zawieraniu umów i wyborze ofert przez Spółkę, z jakimi się Państwo kiedykolwiek spotkaliście, w związku ze współpracą ze Spółką na przestrzeni ostatniego roku.

Piotr Dałek – prezes Fläkt Bovent Sp. z o.o.
Herve Trellu - Senior Vice President Fläkt Woods Group

>>Oświadczenie Fläkt Bovent Spółka z o.o.