W czasie dwudniowych targów Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja odbędą się wykłady, prezentacje, pokazy prowadzone przez niezależnych, najwyższej klasy specjalistów reprezentujących Stowarzyszenie Polska Wentylacja - organizatora targów - lub zaproszonych przez Stowarzyszenie specjalistów reprezentujących wyższe uczelnie techniczne, organizacje branżowe i niezależnych ekspertów. Wykłady odbędą się w trzech salach równocześnie. Wstęp mają wszyscy uczestnicy targów.

PROGRAM RAMOWY

WTOREK 5 marca

PRAWO / WYTYCZNE

- Krajowe Oceny Techniczne dla wyrobów wentylacyjnych – nowe obowiązki

KOMFORT

- Pomieszczenia w wysokim komforcie – uwarunkowania dla projektowania systemów wentylacji i klimatyzacji
- Oczyszczać czy wentylować – nowa propozycja sposobu oczyszczania powietrza w wentylacji
- Nowa klasyfikacja filtrów według PN 16890-1
- Wpływ wybranych elementów instalacji wentylacyjnej na jej parametry akustyczne

WARSZTAT PROJEKTANTA

Prezentacja niestandardowych, wyróżniających się projektów instalacji wentylacji i klimatyzacji zrealizowanych w latach 2017-2018, zgłoszonych do nagrody branżowej Stowarzyszenia Polska Wentylacja – PASCAL 2019.

NOMINACJE do Nagrody branżowej PASCAL 2019 / Autorzy projektów: ATR IUM PRO MENADA – OVE ARUP&PARTNERS POLAND; DO M TO WARO WY SMYK – MARCIN ZDULSKI PROJECT; FOLWARK ŁOCHÓW – ELER; FORUM GDAŃSK – POL-CON CONSULTING; HIGH5IVE – TEQUM; MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ – KLIMASTER J.BYSTRZYŃSKI I T.MRÓZ; MUZEUM POLSKIEJ WÓDKI – INTEC PROJEKT; RENAISSANCE WARSAW AIRPORT HOTEL – WSP POLSKA; SPARK, BUDYNEK C – BURO HAPPOLD POLSKA; SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W ZGIERZU – INSTALACJE GRZEWCZE, INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ; SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEPOŁOMICACH – PROJECT 1.

WARSZTATY CHŁODNICZE

Przygotowano we współpracy z Fundacją Ochrony Klimatu PROZON

- Zmiany klimatu a ograniczenia stosowania czynników chłodniczych
- Najnowsze zmiany w przepisach F-gazowych
- Kierunki rozwoju chłodnictwa wobec ograniczeń stosowania czynników chłodniczych
- Nowe czynniki syntetyczne oraz bezpieczny retrofit
- Regeneracja i badania czynników chłodniczych wg Normy 378
- Automatyzacja – teoria i praktyka
- Ejektory w chłodnictwie CO2
- Odbiory i deklaracje zgodności instalacji chłodniczych
- Bezpieczne chłodnictwo z czynnikami palnymi
- Losowanie nagród
Wykłady prowadzą eksperci urzędów państwowych, uczelni oraz firm branży chłodniczej i klimatyzacyjnej.

ŚRODA 6 marca 2019

WENTYLACJA POŻAROWA

- Oddymianie klatek schodowych – drugie wydanie wytycznych CNBOP-PIB wraz z komentarzem
- Nawiew powietrza uzupełniającego do celów oddymiania – jak go projektować żeby nie szkodził?
- Zasilanie instalacji nawiewu pożarowego – wymagania i praktyka
- Kompensacja powietrza w obiektach handlowych – zasady dla lokali i pasaży
- Praktyczne wyniki badań lokalizacji i intensywności nawiewu powietrza w garażach zamkniętych
- Skuteczna wentylacja garaży z dopuszczalnym wjazdem samochodów na LPG

ENERGIA

Świadectwa efektywności energetycznej – korzyści dla projektanta wentylacji i klimatyzacji - Przygotowano we współpracy z Fundacją Poszanowania Energii.

- Uwarunkowania formalno-prawne audytu efektywności energetycznej odzysku ciepła z przemysłowej wentylacji odciągowej
- Przykład optymalizacji energetycznej przemysłowej instalacji odciągowej
- Modernizacja klimatyzacji i wentylacji budynku użyteczności publicznej – warunki otrzymania świadectw efektywności energetycznej
- Audyt efektywności energetycznej dla modernizacji źródła chłodu
- Kluczowe etapy procedury ubiegania się o białe certyfikaty
- Wpływ wewnętrznych przecieków powietrza w centralach wentylacyjnych na efektywne zużycie energii elektrycznej
- Automatyka systemów HVACR
- Równoważenie instalacji chłodniczych

PRAWO / WYTYCZNE

- Spodziewane zmiany w prawie. Implementacja znowelizowanej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Koncepcja nowelizacji Warunków Technicznych – Reprezentant Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
- Apteki i hurtownie farmaceutyczne – wymagania prawne dotyczące warunków środowiskowych oraz klimatyzacji i wentylacji

POMPY CIEPŁA

- Pompa ciepła – czynnik ziębniczy – dyrektywa F-gazowa. Próba spojrzenia w przyszłość.
- Uwarunkowania montażowe pomp ciepła ATW
- Analiza porównawcza różnych systemów grzewczych z wykorzystaniem pomp ciepła. Studium przypadku dla budynku hotelowego
- Wytyczne projektowe dla dolnych źródeł ciepła

WARSZTATY BIM / CAD

- Wykłady i prezentacje przybliżające problematykę projektowania w technologii BIM - korzyści dla projektanta, praktyczne porady, optymalizacja. Przygotowano we współpracy z AEC DESIGN.
- Efektywne projektowanie instalacji HVAC przy użyciu narzędzi FLUID DESK

WENTYLACJA NATURALNA I TECHNIKA KOMINOWA

Przygotowano we współpracy z Krajową Izbą Kominiarzy

- Odpowiedzialność kominiarza na przykładzie przypadku śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla
- Procedury odbiorów budynków mieszkalnych
- Wpływ braku wentylacji nawiewnej na stan techniczny urządzeń gazowych. Badania wykonane na podstawie danych z przeglądów przepływowych gazowych podgrzewaczy wody
- Wpływ wiatru na działanie wentylacji.