Energooszczędne i cyfrowe – krótko o rozwiązaniach prezentowanych na wystawie
Od 6 do 9 marca 2018 branża sanitarna, grzewcza i klimatyzacyjna (SHK) gromadząi się w SHK ESSEN w Messe Essen - po raz pierwszy przez 4 dni od wtorku do piątku. 570 wystawców z 15 krajów prezentuje swoje produkty i innowacje na pierwszych targach roku w zakresie urządzeń sanitarnych, grzewczych, klimatyzacyjnych i energii odnawialnej w Niemczech. Tym samym platforma branżowa SHK o bogatej tradycji zarejestrowała więcej wystawców niż w ubiegłych latach. W tym roku uwaga sektora skupia się między innymi na elektronicznych i energooszczędnych rozwiązaniach dla łazienek, ogrzewania i klimatyzacji. Oferta targowa jest silnie ukierunkowana na potrzeby wykwalifikowanych pracowników choć planiści i architekci również znajdują nowe produkty i rozwiązania.
SHK ESSEN koncentruje się w tym roku na temacie: jakie branża mogą czerpać korzyści z cyfryzacji? Na ten temat Hans Peter Sproten, dyrektor zarządzający Stowarzyszenia Handlu, Klimatyzacji i Klimatyzacji Nadrenii Północnej-Westfalii (FV SHK NRW), powiedział: „Dzisiaj, jak również w przyszłości, celem jest i będzie połączenie innowacji i doświadczenia. Postęp w cyfryzacji umożliwia, w coraz doskonalszej formie, dostarczanie produktów i usług klientom końcowym. Jako unikalna platforma branżowa w Niemczech Zachodnich, SHK ESSEN oferuje najlepsze warunki wspólnej wymiany pomysłów. Dostawcy i użytkownicy mają możliwość przyjrzenia się bliżej innowacjom, nawiązania współpracy, także w odniesieniu do cyfryzacji i tworzenia sieci, a także bezpośredniego zawierania transakcji."

The Bathroom as a Living Space
Branża sanitarna pokazuje swoje mocne strony w halach 6, 9, 10, 11 i 12 w SHK ESSEN. Według Niemieckiej Federacji Inżynierów i Forum Przemysłu Sanitarnego, jednym z trendów jest rozwój łazienki w przyjemną oazę: z wysokiej jakości i naturalnych materiałów, w ciepłych kolorach i przytulnych akcesoriach – co podnosi jakość czasu spędzanego w łazience. Kolejny temat dotyczy łazienek, które są odpowiednie dla różnych generacji i są wygodne w użyciu w każdej fazie życia ludzi. Producenci oferują większy komfort dzięki złączom cyfrowym do natrysków, wanien i umywalek. Oprócz innych funkcji, użytkownik może kontrolować temperaturę i strumień wody za naciśnięciem jednego przycisku i zapisać żądane ustawienia. Oferta obejmuje również aplikacje z technologii instalacyjnej, a także systemy wody pitnej i instalacje odwadniające.

Internet w branży grzewczej
Branża grzewcza jest również reprezentowana w SHK ESSEN wraz ze swoimi liderami na rynku. Wielu producentów w halach 1, 2 i 3 prezentuje między innymi rozwiązania cyfrowe. Według Federacji Niemieckiego Przemysłu Ogrzewczego, zużycie energii może zostać zmniejszone nawet o 15 procent poprzez cyfryzację technologii grzewczej. Ponieważ ogrzewanie zawsze działa w optymalnym zakresie dzięki inteligentnemu sterownikowi. Wykwalifikowani handlowcy również czerpią z tego korzyści: Instalacje związane z wyspecjalizowaną firmą za pośrednictwem Internetu mogą być monitorowane, kontrolowane i utrzymywane z daleka. W przypadku awarii, wykwalifikowany sprzedawca może rozpoznać przyczyny przez zdalną diagnozę, szybko zareagować i być optymalnie przygotowanym, gdy jedzie do wizyty serwisowej w lokalizacji klienta.

Hybrydowe systemy grzewcze obniżają koszty energii
Jednym z głównych tematów są hybrydowe systemy grzewcze, które łączą różne nośniki energii. Należą do nich na przykład wysokowydajne kotły kondensacyjne na gaz i ropę, pompy ciepła lub kotły opalane drewnem w połączeniu ze słoneczną energią cieplną. Instalacje obniżają koszty energii, wykorzystując w każdym przypadku najbardziej korzystny nośnik energii i są przyjazne dla klimatu dzięki wykorzystaniu energii odnawialnych. Innym ważnym tematem jest wykorzystanie samodzielnie wygenerowanej energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej do celów grzewczych. Federacja Niemieckiego Przemysłu Grzewczego (BDH) prezentuje status quo nowoczesnej techniki grzewczej na specjalnym pokazie w hali 2.

HVACR w Essen
Na targach SHK ESSEN czekają nie tylko urządzenia sanitarne i grzewcze, ale także, między innymi, szeroka gama klimatyzacji i wentylacji, chłodnictwa, rur i podzespołów, a także technologia instalacji. Poszerzona została oferta narzędzi i akcesoriów. Ponadto prezentowana jest szeroka oferta oprogramowania komercyjnego i technicznego dla tego sektora.

Strona www targów: www.shkessen.de