17 września 2013 r. Ministerstwo Gospodarki opublikowało schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii lub biogazu rolniczego. SPIUG przedstawiło swoje stanowisko, podkreślając neutralność opinii (dla firm stowarzyczonych produkcja energii jest zagadnieniem marginalnym).

Najważniejsze punkty stanowiska:

• zaproponowany system aukcyjny wydaje się być bardziej adekwatny do rozliczenia technologii, które już długo istnieją na rynku, a nie do wsparcia dopiero rozwijających się technologii OZE – prognozowanie kosztów wytwarzania dla takich technologii jest czystą teorią. System aukcyjny mógłby się sprawdzić w przyszłości, kiedy rynek wytwarzania energii z OZE byłby już okrzepły i stabilny.

• przedstawiona propozycja wydaje się niedostatecznie udokumentowana z ekonomicznego punktu widzenia;

• efektem ewentualnego wprowadzenia tych zasad w życie może być zmniejszenie tempa rozwoju produkcji energii elektrycznej z OZE;

• w propozycji brakuje praktycznych możliwości wsparcia dla nowych technologii wytwarzania energii z OZE;

• zaproponowany system wprowadza dodatkowego pośrednika w obrocie energii z OZE, co jest sprzeczne  z założeniami ograniczania kosztów związanych z OZE;

• zaproponowany system wsparcia premiowałby wyłącznie beneficjentów obecnego sytemu wsparcia.

Podsumowując: prace nad zupełnie nowym systemem wsparcia, który nie sprawdził się w krajach o bardziej ugruntowanym udziale OZE w bilansie energetycznym, spowoduje dalsze opóźnienia we wprowadzeniu od dawna oczekiwanego w Polsce aktu prawnego!

Pełne stanowisko

 

 

Fot. Flickr, Russell James Smith, na lic. CC BY-SA 2.0.