Technologia

Płomień, który nie tylko grzeje - absorpcyjne urządzenia firmy ROBUR

Urządzenia absorpcyjne znane są już od dawna, zanim jeszcze zaczęto stosować na szeroką skalę urządzenia sprężarkowe. W dawnych czasach wykonanie dobrej jakości i bezawaryjnej sprężarki było bardzo trudne i kosztowne. Sprężarki często wymagały remontów i były awaryjne. Rozwój technologii, materiałów oraz czynników chłodniczych doprowadził do szybkiego rozwoju urządzeń sprężarkowych. Dziś każdy z nas ma w swoim domu lodówkę, która jest klasycznym przykładem sprężarkowego urządzenia chłodniczego. Coraz większe zanieczyszczenie środowiska naturalnego, w którym żyjemy, wzrost kosztów energii, a także fakt, że doskonałej sprężarki nie da się wykonać i jej żywotność jest wciąż ograniczona, sprawiły, że zainteresowanie urządzeniami absorpcyjnymi jest coraz większe. Również tutaj rozwój techniki umożliwił zbudowanie jeszcze doskonalszych urządzeń.

Olej w instalacjach sprężarkowych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych

W artykule poddano analizie rolę oleju w instalacjach sprężarkowych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Przedstawiono wymagania stawiane nowoczesnym sprężarkowym olejom chłodniczym. Zwrócono uwagę na zjawisko występowania obszarów ograniczonej mieszalności oleju z czynnikami chłodniczymi. Przedstawiono krótką charakterystykę olejów stosowanych w technice chłodniczej i klimatyzacyjnej, w zależności od rodzaju zastosowanego czynnika obiegowego z uwzględnieniem olejów do instalacji pracujących z naturalnymi czynnikami obiegowymi – propanem oraz izobutanem. Zestawiono własności wybranych olejów chłodniczych, jak również przedstawiono zalecenia producentów sprężarek odnośnie stosowania poszczególnych olejów.

Oprzyrządowanie pomiarowe instalacji chłodniczych

Oprzyrządowanie pomiarowe pełni funkcje kontrolne działania urządzeń i instalacji chłodniczych. Pozwala ono na bieżącą obserwację pracy urządzeń regulacyjnych i zabezpieczających w układzie chłodniczym. Aparatura pomiarowa, obok swoich normalnych zadań, może sygnalizować przekroczenie zadanych nastaw parametrów przemian termodynamicznych zachodzących w obiegu chłodniczym, a także sterować w trybie załącz-wyłącz pracą urządzeń np. poprzez termostat kontaktowy. Wskazania aparatury pomiarowej zamontowanej na instalacji chłodniczej mogą być pierwszym symptomem nieprawidłowości działania układu.

Wentylacja mechaniczna i pompa ciepła w jednym urządzeniu - zalety i korzyści

Właściwy klimat wewnątrz pomieszczeń odpowiada nie tylko za poziom komfortu i dobre samopoczucie domowników, ale także za ich zdrowie. Jakość powietrza może mieć również wpływ na stan techniczny budynku. Dlatego, aby zapewnić odpowiednie warunki w domu, nie wystarczy tradycyjne wietrzenie pomieszczeń poprzez otwieranie okien. Spowoduje ono jedynie straty energii, nie zapewni zaś odpowiedniej jakości powietrza, która wynika przede wszystkim z jego wymiany. Optymalnym rozwiązaniem będzie wentylacja mechaniczna pomieszczeń z odzyskiem powyżej 90% ciepła z powietrza usuwanego z budynku dzięki zastosowaniu rekuperatorów o najwyższej sprawności.  

Aspekt techniczno-ekonomiczny odzysku ciepła w instalacjach chłodniczych

W ostatnich latach obserwujemy systematyczny wzrost cen nośników energii. Połączone jest to z licznymi debatami dotyczącymi konieczności skuteczniejszej ochrony środowiska i jego naturalnych zasobów. Wszystko to skłania do poszukiwania rozwiązań służących lepszemu wykorzystaniu energii, minimalizowaniu jej strat i związanych z nimi dodatkowych kosztów.