BSH Luft+ Klima Geraete jest jednym z wiodących na terenie Austrii i rozwijających się krajów Europy Wschodniej oferentów branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej. W 2013 roku kupione firmy (wraz z oddziałami) wypracowały obrót ok. 20 mln euro.

Wszystkie zakupione firmy będą nadal sprzedawały obecnie dystrybudowane produkty, pod nazwami: BSH Technik Austria GmbH, BSH Technik Polska GmbH (wraz z RC Polska), BSH Technik Ungaria GmbH, and BSH Technik Tschechien GmbH i będą odpowiedzialne za rynki w Austrii, Polsce, na Węgrzech i w Czechach. W rękach Hansa Metza, dotychczasowego właściciela, pozostanie BSH International (Wiedeń), działająca w Azerbejdżanie, Kazachstanie, na Ukrainie i w Gruzji. Jak informuje BSH Technik Polska GmbH, zmiany właścicielskie nie wiążą się ze zmianami strukturalnymi w polskim oddziale.

- Przejęcie stanowi logiczny krok do uzupełnienia portfolio TROX o m.in. produkty dla chłodnictwa i wykorzystania dodatkowego potencjału rynkowego - mówi Lutz Reuter, Prezes Zarządu TROX GmbH. - Zmierzamy do umocnienia pozycji rynkowej dostawcy systemów na rozwijające się rynki Europy Wschodniej.


 

BSH GmbH - Spółka została założona w Austrii w roku 1972 przez Hansa Metza jako niezależne, prywatne przedsiębiorstwo wyrastające z ówczesnej filii Babcock-BSH. Program, na który początkowo składały się tylko wentylatory, był sukcesywnie uzupełniany, a działalność przekroczyła granice poprzez zakładanie oddziałów w krajach nowych członków Unii Europejskiej tj. na Węgrzech w Polsce i Czechach.

TROX - jest wiodącą firmą w rozwoju, produkcji i dostawach komponentów, urządzeń i systemów wentylacji, klimatyzacji pomieszczeń. Ze spółkami zależnymi w 26 krajach na pięciu kontynentach, z 14 zakładami produkcyjnymi wraz z importerami i przedstawicielstwami firma jest obecna w sumie w ponad 70 krajach. Trox, założony w 1951 roku, z obecnie 3700 pracownikami, odnotował w roku 2013 ponad 416 milionów euro obrotu.