Po VRV IV przyszedł czas na trzyrurowe systemy VRV z technologią odzysku ciepła (HR – Heat Recovery): VRV IV HR. Siłą napędową ich stworzenia był, inspirowany przez rynek, nowy sposób myślenia o urządzeniach VRV. Wedle oczekiwań klientów – i założeń Daikin – samo, nawet efektywne, chłodzenie lub grzanie to za mało. Inwestorzy poszukują całościowych rozwiązań projektowych dla układów HVAC zarządzających klimatem. Nadeszła pora połączenia funkcji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych w jednym systemowym urządzeniu.

 

Efektywny system dla różnych zastosowań

Nowe rozwiązanie łączy trzy technologie Daikin - zmienną temperaturę czynnika chłodniczego, ciągłe ogrzewanie podczas odszraniania i konfigurator VAV. W praktyce, pozawala to na obniżenie zapotrzebowania na energię, podwyższenie efektywności, poprawę komfortu w pomieszczeniach (m.in. stabilizacja temperatury w pomieszczeniach, niezależnie od warunków zewnętrznych), ale także sprawną instalację i łatwe zarządzanie urządzeniami.

- Zmieniliśmy strukturę i budowę urządzenia, wyposażając je w nowoczesne rozwiązania i inteligentne sterowniki – wyjaśnia George Dimou, kierownik produktu VRV na rynek EMEA, odpowiedzialny za stworzenie i wprowadzenie w Europie nowej generacji tych urządzeń. - Pozwoliło nam to poprawić efektywność o 28%. Nowe elementy – np. silniki wentylatorów czy wymienniki ciepła – oznaczają nie tylko efektywność energetyczną, ale też lepsze, bardziej wydajne działanie urządzenia.

VRV IV HR pozwala na połączenie i jednoczesną realizację wielu funkcji. - Latem potrzebujemy nie tylko chłodu, ale i ciepłej wody w prysznicach – mówi George Dimou. - Zamiast więc wypuszczać w powietrze ciepło powstałe w procesie chłodzenia, należy użyć go do produkcji c.w.u. Dzięki temu ciepła woda jest bezpłatna, bo na jej przygotowanie nie zużywa się dodatkowej energii. Rozwiązanie takie daje optymalny komfort, przy bardzo wysokich poziomach efektywności energetycznej (wartości COP nawet 10).

Pytany o przykłady najbardziej efektywnych zastosowań nowego urządzenia, George Dimou wymienia hotele, biura, restauracje, centra rozrywki, obiekty służby zdrowia, sklepy. - Hotel jest szczególnie dobrym przykładem obiektu, gdzie często trzeba łączyć w tym samym czasie chłodzenie i ogrzewanie na podobnym poziomie. Dla takich obiektów urządzenie systemowe (zapewniające grzanie, chłodzenie, świeże powietrze i c.w.u) jest rozwiązaniem szczególnie korzystnym.

 

Dla inwestorów, projektantów, instalatorów...

Daikin rozumie efektywność swego rozwiązania także jako łatwiejszą pracę osób zaangażowanych w wykonanie systemu. Należy przede wszystkim wspomnieć o elastyczności i łatwej rekonfiguracji, co pozwala na dopasowanie urządzenia do nie tylko do bieżących potrzeb danego obiektu, ale też do zachodzących w nim zmian (np. nowa aranżacja). Dla projektantów, przygotowano oprogramowanie uzupełniające programy typu CAD, a dające możliwość porównania różnych rozwiązań i wybór właściwego. Oprogramowanie to pozwala na dobór rozwiązania optymalnego, odpowiednio wydajnego, ale nie przewymiarowanego. Instalatorzy zaś docenią prosty montaż, realizowany dzięki unikatowym, jedno- i wieloportowym skrzynkom BS. Skrzynka jednoportowa ułatwia montaż w przestrzeniach o utrudnionych dostępie, wieloportowa znacznie skraca czas instalacji.

 

Dostosowany do potrzeb

George Dimou poinformował też, że dla celów badawczych, centrala Daikin w Japonii eksploatuje urządzenie od blisko roku, zaś testy na rynku europejskim trwają od początku października 2013 roku. Testy są drobiazgowe i każdy wykryty błąd powoduje powrót do początku testów, niezależnie od etapu, na którym został stwierdzony.

- Za ogromną zaletę uważamy to, że system został zaprojektowany i wykonany w Europie i dla Europy. Testujemy go w bardzo surowych warunkach: -25oC i wilgotność 85%, co np.  w Norwegii nie jest niczym niezwykłym. Urządzenia powstały w odpowiedzi na potrzebę rynku europejskiego, zgodnie z jego wymaganiami prawnymi oraz standardami – podsumowuje George Dimou.

 

System będzie dostępny w sprzedaży w drugiej połowie 2014 roku.

Zobacz też stronę: efektywność redefiniowana