Zrównoważony rozwój z DuPont.


DuPont po raz dwudziesty opublikował raport 2012 Sustainability Progress Report o postępach prac dotyczących zrównoważonego rozwoju, które wpisane są w cele firmy.

- Skupiamy się na zrównoważonym rozwoju z wykorzystaniem kompleksowego podejścia, które jest w pełni zintegrowane z naszym modelem biznesowym - mówi Linda J. Fisher, wiceprezes i dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju. - Na początku, naszym celem było ludzkie bezpieczeństwo i ochrona środowiska. Od niedawna, zrównoważony rozwój stał się priorytetem firmy zgodnie z  całym naszym łańcuchem wartości. DuPont oferuje zaawansowane, innowacyjne materiały i procesy, które są istotne dla zmieniającej się światowej gospodarki. Skupiamy się trzech megatrendach: żywność, energia oraz ochrona życia i środowiska - dodaje.

W tym roku DuPont przeznaczył pulę 10 miliardów dolarów na badania i rozwój dla sektora żywności i rolnictwa, które firma zamierza zainwestować do 2020 roku. Suma ta ma umożliwić wprowadzenie na rynek 4000 nowych produktów, które zwiększą ilość żywności, poprawią jakość odżywiania i umożliwią zrównoważony rozwój hodowli na całym świecie. Na konferencji Rio+20, DuPont ogłosił swój nowy cel dotyczący efektywności energetycznej będący częścią inicjatywy funkcjonującej w ramach ONZ o nazwie: UN Sustainable Energy for All.

W 2011 roku, DuPont generował przychody w wysokości 1,9 miliardów dolarów z produktów, które pomagają jego klientom i końcowym konsumentom produktów w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Znaczna część wzrostu przychodów pochodziła z rynku fotowoltaicznego i polimerów konstrukcyjnych stosowanych w redukcji masy pojazdów. DuPont szacuje, że produkty te zredukowały emisję gazów cieplarnianych (GHG) w swoich łańcuchach dostaw o ponad 15,8 milionów ton od  2007 r. do 2011 r., co odpowiada usunięciu z dróg 3,1 milionów samochodów osobowych.


Mimo, że  emisja gazów cieplarnianych przez firmę nieznacznie wzrosła w 2011, ogólnie jest ona 8 procent niższa od stanu wyjściowego z 2004 roku 1. DuPont stale koncentruje się na identyfikacji i realizacji opłacalnych możliwości redukcji emisji gazów cieplarnianych w budynkach.

DuPont aktualnie wyprzedza swoje zobowiązania odnośnie zużycia wody na poziomie z 2004 roku oraz emisji karcynogenów do powietrza. Firma odnotowuje silny postęp odnośnie celów na 2015 rok dotyczących przyznawanych certyfikatów zgodnie ze standardem ISO 14001. DuPont kontynuuje przekształcanie floty samochodów zgodnie z wiodącymi technologiami efektywności energetycznej.


- Ustanawianie i raportowanie celów pomaga nam integrować problematykę zrównoważonego rozwoju z naszą strategią biznesową, poprawiać nasze zaangażowanie w ekologię i dostarczyć korzyści zrównoważonego rozwoju we wszystkich naszych łańcuchach wartości. Cieszymy się, że firma DuPont nie tylko jest postrzegana jako zrównoważona, ale faktycznie funkcjonuje na tych zasadach - dodała Fisher.


W Polsce DuPont zatrudnia 200 osób i prowadzi swą działalność w sześciu różnych lokalizacjach. Przykładowymi działaniami redukującymi wpływ na środowisko jest chociażby segregacja i recykling odpadów w Centrum Treningowym Logistycznym naszego działu lakierów i farb w Broniszach pod Warszawą. Używamy specjalnych pojemników na odpady papierowe, szklane, plastikowe i odpady komunalne a recykling wykonuje firma odbierająca posegregowane odpady. Pełny proces recyklinu odbywa się natomiast w magazynie.


Dodatkowo DuPont Poland wspiera polską naukę i młodych naukowców. W tym roku DuPont wsparł również Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie i II edycję prestiżowego konkursu Złoty Medal Chemii. Konkurs jest adresowany do twórców najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z chemii i jej pogranicza z fizyką i biologią, a jego głównym celem jest motywacja studentów do wyboru kariery naukowej.


Więcej informacji i opracowań na temat działań firmy w zakresie zrównowazonego wzrostu na www.sustainability.dupont.com.

 

DuPont (NYSE: DD) oferuje od 1802 roku światowej klasy naukę i inżynierię na globalnym rynku w formie innowacyjnych produktów, materiałów i usług. Firma wierzy, że poprzez współpracę z klientami, rządowymi i pozarządowymi organizacjami oraz poprzez osoby decyzyjne, może pomóc znaleźć rozwiązania dla tak poważnych wyzwań jak zapewnienie wystarczającej ilości zdrowej żywności dla wszystkich ludzi, zmniejszenie uzależnienia od paliw kopalnianych oraz ochrona życia i środowiska naturalnego. Aby dowiedzieć się więcej o firmie DuPont oraz jego zaangażowanie w innowację, proszę wejść na stronę www.dupont.pl oraz www.dupont.com