Wspólnie z partnerami branżowymi EPEE opracował wspólny dokument przedstawiający stanowisko w sprawie potrzeby modernizacji starych systemów ogrzewania i chłodzenia.

Aby ograniczyć emisje i utrzymać temperaturę znacznie poniżej +1,5oC, zgodnie z Zielonym Ładem UE i międzynarodowymi zobowiązaniami, niezbędna jest wymiana i modernizacja naszych systemów ogrzewania i chłodzenia.

W październiku 2020 r. Komisja Europejska opublikowała Renovation Wave Strategy, uznając dekarbonizację ogrzewania i chłodzenia budynków za priorytet: „Modernizacja systemów ogrzewania i chłodzenia budynków jest niezbędna do dekarbonizacji zasobów budowlanych UE, aby wykorzystać lokalny potencjał energii odnawialnej oraz zmniejszenie zależności UE od importowanych paliw kopalnych".

Ponadto, zgodnie z oceną skutków Komisji dotyczącą planu celu klimatycznego do roku 2030, sektor mieszkaniowy odczuje największe zmniejszenie zapotrzebowania na energię z paliw kopalnych do ogrzewania i chłodzenia. Aby zapewnić osiągnięcie nowego celu klimatycznego na 2030 r. wynoszącego 55%, emisje CO2 z budynków będą musiały zostać zmniejszone o 60% do 2030 r. (w porównaniu z poziomami z 2015 r.), co wymaga natychmiastowych działań.

Co więcej, uznaje się, że większość istniejących zasobów budowlanych będzie stać w 2050 r. Aby sprostać temu wyzwaniu, zgodnie z długoterminową strategią dekarbonizacji Komisji, konieczne będzie zastosowanie zróżnicowanego połączenia energooszczędnych i odnawialnych rozwiązań. Jednocześnie należy znacznie zwiększyć udział energii odnawialnej w ogrzewaniu i chłodzeniu, jak przewidziano w zmienionej dyrektywie w sprawie energii odnawialnej (REDIII).

Wreszcie, chociaż najnowsze raporty Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) pokazują, że jakość powietrza w Europie poprawia się, nadal pozostaje wiele do zrobienia, aby poprawić obecną sytuację. Jeśli UE ma dostosować swoje cele w zakresie jakości powietrza do limitów zanieczyszczenia powietrza WHO, konieczna będzie modernizacja europejskich zasobów ciepłowniczych i chłodniczych.

 

Pobierz: https://www.hvacr.pl/uploads/files/202108/joint-position-paper-on-the-modernisation-of-old-and-inefficient-heating-amp-cooling-systems.pdf