Patronaty

Konferencja Kliwent-Event - nowa tradycja w branży HVAC

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie uważana jest za uczelnię bardzo aktywną na polu wspópracy nauki z przemysłem. W ten nurt wpisuje się Koło Naukowe Wentylacji i Klimatyzacji Przemysłowej KN Kliwent, inicjując nowe wydarzenie, mające zaangażować studentów, pracowników naukowych oraz firmy z branży HVAC.